ติดต่อเรา

สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

เลขที่ 19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เวลาทำการ 8.30 น. – 16.30 น.
โทรศัพท์ 0-2006-8305
โทรสาร 0-2006-8306
E-mail thailand.paoc@gmail.com