ประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2

ประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น  ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายชาตรี ศรีสันต์ หัวหน้าสำนักงานสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น  ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมรำไพพรรณี  สถาบันพระปกเกล้า ชั้น 5 (ฝั่งสำนักงาน) โซนทิศใต้ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีดร.พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์ เป็นประธานในการประชุม