วันนี้ 13 กรกฎาคม 2565 นายจำลอง ขำสา เลขาธิการสมาคม ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ บันทึกเทปรายการท้องถิ่นเพื่อประชาชน โดยมี นายพรชัย มุ่งเจริญพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ประธานสภา สมาชิกสภา ผู้บริหาร และข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ให้การต้อนรับและร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ โดยมีพิธีสำคัญคือตักบาตรบนหลังช้างจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2565

วันนี้ 13 กรกฎาคม 2565 นายจำลอง ขำสา เลขาธิการสมาคม ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ บันทึกเทปรายการท้องถิ่นเพื่อประชาชน โดยมี นายพรชัย มุ่งเจริญพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ประธานสภา สมาชิกสภา ผู้บริหาร และข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ให้การต้อนรับและร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ โดยมีพิธีสำคัญคือตักบาตรบนหลังช้างจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2565

Read more

โครงการกิจกรรมส่งมอบภารกิจถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โครงการกิจกรรมส่งมอบภารกิจถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

Read more

ถ่ายรายการท้องถิ่นไทยเพื่อประชาชน จ.ประจวบคีรีขันธ์ แวะชมสินค้า OTOP สะพานสราญวิถีคะ และอุทยานปราณบุรี

ถ่ายรายการท้องถิ่นไทยเพื่อประชาชน จ.ประจวบคีรีขันธ์ แวะชมสินค้า OTOP สะพานสราญวิถีคะ และอุทยานปราณบุรี

Read more

ถ่ายรายการท้องถิ่นไทยเพื่อประชาชน จ.ชุมพร แวะชมสินค้า OTOP และสถานที่แลนด์มาร์ค

ถ่ายรายการท้องถิ่นไทยเพื่อประชาชน จ.ชุมพร แวะชมสินค้า OTOP และสถานที่แลนด์มาร์ค

Read more

ถ่ายรายการ ท้องถิ่นไทยเพื่อประชาชน จ.หนองบัวลำภู ดูสินค้าผ้าทอ OTOP ส้รางอาชีพ และสถานที่ประวัติศาสตร์

ถ่ายรายการ ท้องถิ่นไทยเพื่อประชาชน จ.หนองบัวลำภู ดูสินค้าผ้าทอ OTOP ส้รางอาชีพ และสถานที่ประวัติศาสตร์

Read more

ถ่ายรายการ ท้องถิ่นไทยเพื่อประชาชน จ.หนองคาย เยี่ยมชมสถานที่ขึ้นชื่อ และสินค้า OTOP ของชุมชม

ถ่ายรายการ ท้องถิ่นไทยเพื่อประชาชน จ.หนองคาย เยี่ยมชมสถานที่ขึ้นชื่อ และสินค้า OTOP ของชุมชม

Read more

รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

Read more

นายก สมาคมฯ และทีมงาน เยี่ยมชม ดูงานพิพิธภัณฑ์อุทยานในเครือจีโอพาร์ค จังหวัดสตูล

นายก สมาคมฯ และทีมงาน เยี่ยมชม ดูงานพิพิธภัณฑ์อุทยานในเครือจีโอพาร์ค จังหวัดสตูล

Read more