ขอแสดงความยินดีกับ ท่านวิทยา คุณปลื้ม

ขอแสดงความยินดีกับ ท่านวิทยา คุณปลื้ม

ขอแสดงความยินดีกับ ท่านวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลาง