ขอแสดงความยินดีกับ ท่านดร.ชูพงศ์ คำจวง

ขอแสดงความยินดีกับ ท่านดร.ชูพงศ์ คำจวง

ขอแสดงความยินดีกับ ท่านดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ