ฮับคน “ เจียงฮายปิ๊กบ้าน ”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขับเคลื่อนโครงการ ฮับคน “ เจียงฮายปิ๊กบ้าน ” โดยจัดรถบัสเพื่อรับพี่น้องชาวเชียงราย ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด #ป่วยด้วยโรคโควิค – 19  หรือมีผลตรวจโควิค – 19 เป็นบวก และมีความประสงค์ย้ายมารักษาตัวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ขณะนี้เราดำเนินการมาแล้ว 12 เที่ยว

นก ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ร่วมแรงร่วมใจกัน จนทำให้เกิดโครงการดี ๆ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวเชียงราย และนก เอง ในฐานะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและพลักดันในการช่วยเหลือพี่น้องชาวเชียงรายในทุก ๆ ด้าน