มอบอุปกรณ์ฯ โรงพยาบาลลอง

วันที่ 2 กันยายน 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นผู้แทนมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พื้นที่อำเภอลอง และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมมอบอุปกรณ์ให้กับผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอเด่นชัย จำนวน 14 ราย รวมงบประมาณ 188,200 บาท ณ โรงพยาบาลลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่