ลงพื้นที่ มอบถุงน้ำใจ ให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.นครราชสีมา

นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี /นายกสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ มอบถุงน้ำใจ ให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม บ้านใหม่เกษม ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง
โดยมี ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นม., นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ.นม.,
ประธานสภา , ส.อบจ. ,คณะผู้บริหาร,ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน รอให้การต้อนรับ