สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย มอบถุงยังชีพ 400ชุด จ.สุโขทัย

วันที่ 7 ต.ค. 64 นำคณะสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย มอบถุงยังชีพ ข้วสาร อาหารแห้ง ให้ผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย จำนวน400ชุด