นายสมศักดิ์ เเย้มขะมัง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สมาคม ร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

วันที่10พฤศจิกายน2564 เวลา09.30น.นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเเห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้นายสมศักดิ์ เเย้มขะมัง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สมาคม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. …. (ครั้งที่3) เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภ าท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. …. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N402 ชั้น 4 รัฐสภา