นายกสมาคมฯและคณะ ได้เข้าแถลงข่าวเพื่อยื่นหนังสือ ให้แก่ คณะกรรมาธิการสาธารณสุข

ปธ.ชมรมฯ อัดส.ว.ก้าวก่าย โดดขวางการถ่ายโอน ‘รพ.สต.’ ให้ท้องถิ่น (matichon.co.th)

บ้านเมือง – “สมาคม อบจ.- ชมรม รพ.สต.” วอน “บิ๊กตู่” เร่งถ่ายโอน “รพ.สต.”ให้ “อบจ.” (banmuang.co.th)

วันนพุธที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 12.30 น. นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.ภูนท สลัดทุกข์, ดร.ภาคิน เจริญนนทสิทธิ์, นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้เชี่ยวชาญพิเศษสมาคมฯ และคณะ ได้เข้าแถลงข่าวเพื่อยื่นหนังสือ ให้แก่ คณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร โดยยื่นต่อท่านปกรณ์ มุ่งเจริญพรประธานคณะกรรมาธิการสาธารณสุข
ให้ช่วยส่งเสริม สนับสนุน การถ่ายโอน รพ.สต. ไป ยัง อบจ. สาเหตุสืบเนื่องมาจาก หนังสือจากคณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา ที่มีหนังสือไปถึงท่าน นายก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมีข้อความเชิงคัดค้านหรือข้อกังวลใจ ถึงปัญหาการถ่ายโอน รพ.สต.ไปยัง อบจ. โดยทางท่าน ประธาน ได้แจงว่าจะนำบรรจุเป็นวาระในการประชุมครั้งต่อไปเพื่อเร่งหารือ และเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อมาชี้แจงต่อไป