นายกสมาคมฯ และคณะ ยื่นหนังสือให้แก่ คณะกรรมาธิการวิสามัญ

ชมรม รพ.สต.เร่งรัดนายกฯพิจารณาถ่ายโอนสาธารณสุขให้ท้องถิ่น เชื่อยกระดับสุขภาพคนไทย (isranews.org)

วันนพุธที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 12.30 น. นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.ภูนท สลัดทุกข์, ดร.ภาคิน เจริญนนทสิทธิ์, นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้เชี่ยวชาญพิเศษสมาคมฯ และคณะ ได้เข้าแถลงข่าวเพื่อยื่นหนังสือ ให้แก่ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ โดยยื่นต่อนายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ประธานคณะกรรมาธิการฯ