วันนี้ 13 กรกฎาคม 2565 นายจำลอง ขำสา เลขาธิการสมาคม ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ บันทึกเทปรายการท้องถิ่นเพื่อประชาชน โดยมี นายพรชัย มุ่งเจริญพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ประธานสภา สมาชิกสภา ผู้บริหาร และข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ให้การต้อนรับและร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ โดยมีพิธีสำคัญคือตักบาตรบนหลังช้างจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2565