วันที่ 7 กันยายน 2565 นายทินกฤต ปีดแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางไปบันทึกเทปโทรทัศน์รายการท้องถิ่นไทยเพื่อประชาชน Good Governance ณ จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมคณะให้การต้อนรับ นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวและผลงานโดดเด่นของ อบจ.ภูเก็ต อาทิเช่น วัดไชยธาราราม(วัดฉลอง),แหลมพรหมเทพ, และ องค์การบริการส่วนจังหวัดภูเก็ต