วันที่ 7-9 กันยายน 2565 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมการประชุมสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ เวลา 09.00 น. ณ ห้องภูเก็ตแกรนด์บอลรูม โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ ถนนพังงา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต