วันที่ 20 กันยายน 2565 นางพะเยาว์ จารุวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายการคลังและพัสดุ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางไปบันทึกเทปโทรทัศน์รายการท้องถิ่นไทยเพื่อประชาชน Good Governance ณ จังหวัดอ่างทอง โดยมี นายชรินทร์ เปาอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะให้การต้อนรับ นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวและผลงานโดดเด่นของ อบจ.อ่างทอง อาทิเช่น อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น, หมู่บ้านทำกลอน,และ วัดม่วง