วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 11.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย มอบหมายให้นายศิริศักดิ์ ประทีปรัฐสหมีกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ เดินทางมาส่งมอบถุงยังชีพ ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร จำนวน 1,000 ถุง โดยมีนายวิเชียร สมวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร พร้อมคณะ ให้การตอนรับ