วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ร่วมสนับสนุน ผู้สมัครวิ่ง โครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว M.O.I.RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนา กระทรวงมหาดไทย ครบ 130ปี ใน พ.ศ. 2565 จำนวน1,000 คน เป็นเงิน 600,000 บาท รับมอบโดย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย