วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ในนามสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยและขอให้ผู้ได้รับบาดเจ็บปลอดภัยโดยเร็ว