ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายกอบจ.หนองบัวลำภูพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภา อบจ.หนองบัวลำภูเป็นตัวแทนสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย มอบเงินเยียวยาให้กับญาติผู้เสียชีวิต รวมเป็นเงิน111,000 บาท ณ วัดราษฎร์สามัคคี จำนวน 19 ราย วัดศรีอุทัย11 ราย วัดเทพมงคลพิชัย 6 ราย เหตุกราดยิงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู