วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.ชูพงศ์ คำจวง ประธานสมาพันธ์ อบจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ ขอนแก่น ท่านรองนายกฯ ท่าน สจ นายกเทศมนตรีตำบลบึงเนียม หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ออกมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ร้าน เอ เจ เนื้อย่างเกาหลี บ้านท่าหิน ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ