วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น. ณ มูลนิธิระนองสงเคราะห์

พงไล้จับอิ๊กเซียวเกาะ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย มอบหมายให้นายจำลอง ขำสา เลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และนายศิริศักดิ์ ประทีปรัฐสหมีกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณธนัช(จุล) บริสุทธิญาณ บิดานายธนกร บริสุทธิญาณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง