26 ตุลาคม 65 นายบุญชู จันทรสุวรรณ นายกสมาคมอบจ.แห่งประเทศไทยมอบหมายให้ ดร.ชูพงศ์ คำจวง ประธานสมาพันธ์อบจ.ภาคอีสาน เป็นตัวแทนสมาคมอบจ.แห่งประเทศไทยมอบถุงยังชีพให้กับ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกอบจ.กาฬสินธ์ โดยรับมอบส่งต่อให้พี่น้องชาวกาฬสินธ์ อำเภอฆ้องชัย อำเภอกมลาไสย จ.กาฬสินธ์ จำนวน 1000 ชุด ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยทุกท่านครับ