31 ตุลาคม 65 นายบุญชู จันทรสุวรรณ นายกสมาคมอบจ.แห่งประเทศไทยมอบหมายให้ นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร ประธานสมาพันธ์อบจ.ภาคใต้ ร่วมกับ นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นตัวแทนสมาคมอบจ.แห่งประเทศไทย มอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ต จำนวน 1000 ชุด ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยทุกท่านครับ