วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 บริษัท สกุลฏ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด สนับสนุนรถมินิบัสรุ่น C Bus ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวโดยมี นายบุญชู จันทรสุวรรณ นายกสมาคมอบจ.แห่งประเทศไทยมาเป็นประธานในการรับมอบ และ นายชาตรี ศรีสันต์ หัวหน้าสำนักงาน สมาคมอบจ.แห่งประเทศไทย พร้อมนายเธียรินทร์ ปัทมนิรันดร์กุล ปลัดอบจ.สุพรรณบุรี เข้าร่วมรับมอบในครั้งนี้