วันที่ 10 ธันวาคม 2565 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางไปบันทึกเทปโทรทัศน์รายการท้องถิ่นไทยเพื่อประชาชน Good Governance ณ จังหวัดแพร่ โดยมี นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมคณะให้การต้อนรับ นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวและผลงานโดดเด่นของ อบจ. อาทิเช่น วัดพระธาตุดอยเล็ง, วัดพระธาตุช่อแฮ, โรงพยาบาลชุมชน, และ ศูนย์บริการจัดการน้ำ