วันที่ 11 ธันวาคม 2565 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางไปบันทึกเทปโทรทัศน์รายการท้องถิ่นไทยเพื่อประชาชน Good Governance ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายชัยสิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมคณะให้การต้อนรับ นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวและผลงานโดดเด่นของ อบจ. อาทิเช่น อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก, ประตูเมืองลับแล, เฮือนข้าวพันผักริมคลอง, และ สวนจินดา