การประชุมใหญ่สามัญสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่