วันที่ 19 มกราคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง โดยนายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย มอบหมายให้นางสาวบุญตา บางใย หัวหน้าฝ่ายเลขานุการ พร้อมคณะ เดินทางมาบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ “ท้องถิ่นไทยเพื่อประชาชน” โดยมีนายธนกร บริสุทธิญาณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง พร้อมคณะให้การต้อนรับ นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว และผลงานโดดเด่นของ อบจ. อาทิเช่น ศูนย์ OTOP อบจ.ระนอง สุสานเจ้าเมืองระนอง วัดวารีบรรพต บ่อน้ำร้อนรักษะวาริน จวนเจ้าเมือง บ้านเทียนสือ และน้ำตกหงาว