วันที่ 20 มกราคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย มอบหมายให้นางสาวบุญตา บางใย หัวหน้าฝ่ายเลขานุการ พร้อมคณะ เดินทางมาบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ “ท้องถิ่นไทยเพื่อประชาชน” โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะให้การต้อนรับ นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว และผลงานโดดเด่นของ อบจ. อาทิเช่น ตลาดชาวประมง วัดดอนสัก วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กับชุมชนเกาะแรต และกลุ่มสินค้า OTOP