แถลงการณ์ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอชี้แจงและทำความเข้าใจกรณีมีการให้ข้อมูลข่าวที่ไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)