เมื่อวันเสาร์ ที่ 18 ก.พ. 2566 เวลา 06.00-18.00 น. นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมอบจ.แห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้นายจำลอง ขำสา เลขาธิการสมาคม นางสาวบุญตา บางใย หัวหน้าฝ่ายเลขานุการฯ พร้อมด้วยเจ้าที่หน้าสมาคมฯ เข้าร่วมถ่ายรายการ ท้องถิ่นไทยเพื่อประชาชน

โดยมีนางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬพร้อมคณะให้การต้อนรับ นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวและผลงานโดดเด่นของจังหวัดบึงกาฬ เช่น หินสามวาฬ ภูสิงห์ , วัดเจติยาคีรีวิหาร ,เกาะดอนโพธิ์ ฯลฯ