ขอแสดงความยินดีกับ ดร. ชูพงศ์ คำจวง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับ ดร. ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครด้วยนะคะ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย