ถ่ายทำรายการ “REFORM พลิกโฉม รพ.สต.” จ.ลำพูน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมอบจ.แห่งประเทศไทย มอบหมายให้ดร.ภูนท สลัดทุกข์ รักษาการเลขาธิการสมาคม พร้อมด้วยเจ้าที่หน้าสมาคมฯ เข้าร่วมถ่ายทำรายการ “REFORM พลิกโฉม รพ.สต.”โดยนายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นางวิชนันท์ จุลบุตร ผอ.กองสาธารณสุข พร้อมคณะเจ้าหน้าที่อบจ.ลำพูน พาเข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอนมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยมีการสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางในการบริหารจัดการ พร้อมด้วยได้สัมภาษณ์,นายนฤทธิ์ มณีทอง ผอ.รพ.สต. บ้านมะเขือแจ้ ในจังหวัดลำพูน