ถ่ายทำรายการ “REFORM พลิกโฉม รพ.สต.” จ.พะเยา

วันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมอบจ.แห่งประเทศไทย มอบหมายให้ดร.ภูนท สลัดทุกข์ รักษาการเลขาธิการสมาคม พร้อมด้วยเจ้าที่หน้าสมาคมฯ เข้าร่วมถ่ายทำรายการ “REFORM พลิกโฉม รพ.สต.”โดยนายธวัช สุทธวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายวัฒนพงศ์ ถิรภัทรไพบูลย์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่อบจ.พะเยา พาเข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอนมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โดยมีการสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางในการบริหารจัดการ พร้อมด้วยได้สัมภาษณ์,นางประทัศนาพร กำจรเกียรติสกุล ผอ.รพ.สต. บ้านต๊ำ ในจังหวัดพะเยา