ถ่ายทำรายการ “REFORM พลิกโฉม รพ.สต.” จ.อุตรดิตถ์

วันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมอบจ.แห่งประเทศไทย มอบหมายให้นายโพยม สุระสัจจะ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าที่หน้าสมาคมฯ เข้าร่วมถ่ายทำรายการ “REFORM พลิกโฉม รพ.สต.”โดยนายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายนิมิตร ณัฐวรพงศ์ ผอ.กองสาธารณสุข พร้อมคณะเจ้าหน้าที่อบจ.อุตรดิตถ์ พาเข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอนมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีการสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางในการบริหารจัดการ พร้อมด้วยได้สัมภาษณ์,นายเจริญ สุปน ผอ.รพ.สต. ร่วมจิต ในจังหวัดอุตรดิตถ์