สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพกำหนดการสวดพระอภิธรรม คุณพ่อใจ ศรีแก้ว อายุ ๙๒ ปี บิดาของนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว

สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพกำหนดการสวดพระอภิธรรม คุณพ่อใจ ศรีแก้ว อายุ ๙๒ ปี บิดาของนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ วัดนาสา ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยมอบหมายให้นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นตัวแทนของสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย