สัมมนา “พลังท้องถิ่น สร้างพลเมือง ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา และพิธีมอบรางวัลพระปกเกล้า รางวัล KPI New Gen”

วันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย มอบหมายให้นายศิริศักดิ์ ประทีปรัศมีกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมฯ เข้าร่วมงานสัมมนา “พลังท้องถิ่น สร้างพลเมือง ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา และพิธีมอบรางวัลพระปกเกล้า รางวัล KPI New Gen” ณ ห้องวายุภักษ์ ๓-๔ ชั้น ๔ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ