เข้าร่วมกิจกรรมบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สถาบันพระบรมราชชนก กับ กระทรวงสาธารณสุข กรมส่งเสริมฯ สมาคมอบจ.ฯ

วันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. นายชูพงศ์ คำจวง อุปนายกสมาคมฯ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสมาคมอบจ.แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรมบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สถาบันพระบรมราชชนก กับ กระทรวงสาธารณสุข กรมส่งเสริมฯ สมาคมอบจ.ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

โดยมีนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีลงนาม พร้อมด้วยพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรีและหน่วยงานต่างๆ ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน