ถ่ายทำรายการ “REFORM พลิกโฉม รพ.สต.” จ.เพชรบูรณ์

วันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมอบจ.แห่งประเทศไทย มอบหมายให้นายโพยม สุระสัจจะ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าที่หน้าสมาคมฯ เข้าร่วมถ่ายทำรายการ “REFORM พลิกโฉม รพ.สต.”โดยนายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สิบตำรวจโทเสน่ห์ อินการทุม รองปลัดอบจ.เพชรบูรณ์ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข พร้อมคณะเจ้าหน้าที่อบจ.เพชรบูรณ์ พาเข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอนมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีการสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางในการบริหารจัดการ พร้อมด้วยได้สัมภาษณ์,นางสาวปริญญา เขียวอมร ผอ.รพ.สต.ท่าพล ในจังหวัดเพชรบูรณ์