ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ได้มาร่วมประชุมฯเพื่อเตรียมจัดงานเทิดพระเกียรติ ๗๒ พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๓๐น. ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายชาตรี ศรีสันต์ หัวหน้าสำนักงานสมาคม ได้มาร่วมประชุมฯเพื่อเตรียมจัดงานเทิดพระเกียรติ ๗๒ พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๕-๒๗ เมษายน ๒๕๖๗ ณ.มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยการจัดงานเทิดพระเกียรติ ๗๒ พรรษา จะจัดขึ้นที่ ณ ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิยาลัยขอนแก่