ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ได้เดินทางไปร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด

วันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ได้เดินทางไปร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (CBTx) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีในการเปิดการประชุม และนายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการบำบัดรักษาการฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี