สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยมี ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยเป็นประธาน