ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายจำลอง ขำสา เลขาธิการสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณชาญชัย วิวัฒน์ธนาฒย์