ประชุมคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน รองเลขาธิการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงประมาณโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ (สผ.) 417 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา