ประชุมคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์

ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นางจิตรา หมีทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินงาน