ประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจ

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร เลขาธิการสมาคมฯและคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบหมายให้