เข้าร่วม​ประชุม​ใหญ่​สามัญ​ประจำปี พ.ศ. 2563

เข้าร่วม​ประชุม​ใหญ่​สามัญ​ประจำปี พ.ศ. 2563 (Zoom Meeting)​

ขอเรียนเชิญ​สมาชิก​สมาคม​องค์​การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​แห่ง​ประเทศไทย​ ทุกท่าน เข้าร่วม​ประชุม​ใหญ่​สามัญ​ประจำปี พ.ศ. 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์​ ทางแอพพลิเคชั่นซูม มีตติ้ง (Zoom Meeting)​ในวันศุก​ร์ที่​3 กันยายน​2564 เวลา 9.00น. เป็น​ต้นไป