เมื่อวันเสาร์ ที่ 18 ก.พ. 2566 เวลา 06.00-18.00 น. นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมอบจ.แห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้นายจำลอง ขำสา เลขาธิการสมาคม นางสาวบุญตา บางใย หัวหน้าฝ่ายเลขานุการฯ พร้อมด้วยเจ้าที่หน้าสมาคมฯ เข้าร่วมถ่ายรายการ ท้องถิ่นไทยเพื่อประชาชน

โดยมีนางแว่นฟ้า ทองศ

Read more

ประกาศสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

ประกาศสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

Read more

วันที่ 28 มกราคม 2566 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมคณะจากสมาคมฯ ได้เดินทางไปบันทึกเทปโทรทัศน์รายการท้องถิ่นไทยเพื่อประชาชน Good Governance ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมคณะให้การต้อนรับ นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวและผลงานโดดเด่นของ อบจ. อาทิเช่น ทุ่งไฮเดรนเยีย คาเฟาเขาค้อ, พระธาตุผาซ่อนแก้ว,พระมหาธรรมราชา, และ ทุ่งกังหันลม

วันที่ 28 มกราคม 2566 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมคณะจากสมาคมฯ ได้เดินทางไปบันทึกเทปโทรทัศน์รายการท้องถิ่นไทยเพื่อประชาชน Good Governance ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมคณะให้การต้อนรับ นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวและผลงานโดดเด่นของ อบจ. อาทิเช่น ทุ่งไฮเดรนเยีย คาเฟาเขาค้อ, พระธาตุผาซ่อนแก้ว,พระมหาธรรมราชา, และ ทุ่งกังหันลม

Read more

แถลงการณ์ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอชี้แจงและทำความเข้าใจกรณีมีการให้ข้อมูลข่าวที่ไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)

แถลงการณ์
สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
เรื่อง ขอชี้แจงและทำความเข้าใจกรณีมีการให้ข้อมูลข่าวที่ไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)

Read more

ประกาศสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยเรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา นิติกร และนักประชาสัมพันธ์

ประกาศสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา นิติกร และนักประชาสัมพันธ์

Read more

วันที่ 20 มกราคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย มอบหมายให้นางสาวบุญตา บางใย หัวหน้าฝ่ายเลขานุการ พร้อมคณะ เดินทางมาบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ “ท้องถิ่นไทยเพื่อประชาชน” โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะให้การต้อนรับ นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว และผลงานโดดเด่นของ อบจ. อาทิเช่น ตลาดชาวประมง วัดดอนสัก วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กับชุมชนเกาะแรต และกลุ่มสินค้า OTOP

Read more

วันที่ 19 มกราคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง โดยนายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย มอบหมายให้นางสาวบุญตา บางใย หัวหน้าฝ่ายเลขานุการ พร้อมคณะ เดินทางมาบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ “ท้องถิ่นไทยเพื่อประชาชน” โดยมีนายธนกร บริสุทธิญาณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง พร้อมคณะให้การต้อนรับ นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว และผลงานโดดเด่นของ อบจ. อาทิเช่น ศูนย์ OTOP อบจ.ระนอง สุสานเจ้าเมืองระนอง วัดวารีบรรพต บ่อน้ำร้อนรักษะวาริน จวนเจ้าเมือง บ้านเทียนสือ และน้ำตกหงาว

Read more

ประกาศสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยเรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา นิติกร และนักประชาสัมพันธ์

ประกาศสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา นิติกร และนักประชาสัมพันธ์

Read more

วันที่ 11 มกราคม 2566 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมคณะจากสมาคมฯ ได้เดินทางไปบันทึกเทปโทรทัศน์รายการท้องถิ่นไทยเพื่อประชาชน Good Governance ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะให้การต้อนรับ นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวและผลงานโดดเด่นของ อบจ. อาทิเช่น ตลาดสายหยุด, พระธาตุดอยกองมู,ถนนคนเดิน, และ อนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชา

วันที่ 11 มกราคม 2566 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมคณะจากสมาคมฯ ได้เดินทางไปบันทึกเทปโทรทัศน์รายการท้องถิ่นไทยเพื่อประชาชน Good Governance ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะให้การต้อนรับ นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวและผลงานโดดเด่นของ อบจ. อาทิเช่น ตลาดสายหยุด, พระธาตุดอยกองมู,ถนนคนเดิน, และ อนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชา

Read more