วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายไพโรจน์ คลังนุช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการการศึกษาขององค์การริหารส่วยจังหวัดครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมบางภูมิ ชั้น 2 สำนักงานสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย